Úřední deska

Informace k nadcházející schůzi družstva konané 11. dubna 2019

Na schůzi družstva bude z důvodu změn stanov přítomna paní notářka Mgr. Ivana Legová. Je velmi důležité, aby se sešlo co nejvíce členů družstva a schůze byla usnášení schopna.

Program schůze družstva je součástí pozvánky na schůzi a je včetně návrhu stanov a cenových nabídek zveřejněn v sekci Dokumenty.

Aktuální seznam členů družstva, kteří jsou oprávněni volit na nadcházející schůzi, naleznete v sekci O nás.